ابلاغ معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تجویز ترومبولیتیک در بیمار دچار سکته مغزی حاد

چاپ