دوره آموزشی 6 روزه فشرده و جامع مرور رفرنس های طب اورژانس جهت آمادگی متخصصین در امتحانات بورد تخصصی طب اورژانس ( 1 تا 3 مرداد و 8 تا 10 مرداد 1398 )

چاپ