وبینار ماهانه انجمن متخصصین طب اورژانس ایران : اورژانس های داخلی مغز و اعصاب‌ ( شنبه 29 مرداد ماه 1401 ) + امتیاز بازآموزی

چاپ

 

لینک بازپخش وبینار اورژانس های داخلی مغز و اعصاب‌ ( شنبه 29 مرداد ماه 1401 ) :

https://isem.ir/learn/webinar/mordad-01/webinar.mp4