کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس ( 25 و 26 بهمن 1397 ) به همراه امتیاز بازآموزی - با تخفیف ویژه جهت دستیاران و اعضای انجمن طب اورژانس ایران

چاپ