ابطال ابلاغیه شورای عالی بیمه سلامت ( سال 1397 ) در مورد نیم کا شدن خدمات انجام شده توسط پرستار تحت نظر پزشک در بخش اورزانس

چاپ