انتصاب جناب آقای دکتر مجید علیمردانی به سمت ( مسئول کمیته صنفی و نماینده انجمن علمی طب اورژانس ایران در سازمان های بیمه گر )

چاپ