رشد وزنی ۱۷ درصدی خدمات اورژانس ! نتیجه نو آوری یا ایجاد توهم رشد تعرفه؟!

چاپ

✔️ وزارت بهداشت در اقدامی نوین ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی کشور را به دو دسته سرپایی و بستری تفکیک نمود و در اخبار بر رشد ۴۸ درصدی خدمات تاکید نمود.این رشد تنها در پزشکان دوکا انهم در خدمات بستری قابل اعمال است.با توجه به تعاریف موجود در بیمار بستری (با ماندگاری بالای ۶ ساعت) ، بیش از ۸٠ درصد بیماران اورژانس سرپایی محسوب می شوند.

✔️ رشد تعرفه از نظر وزنی در اورژانسها از ۱۷ تا ۲۰ درصد خواهد بود.در حالی که منابع مختلف تورم سال ۱۳۹۹ را از ۳۴ در صد تا ۵۶ درصد اعلام نموده اند.

✔️ این اقدام آنهم در شرایطی که بار بیماران اورژانس کرونایی کمراورژانسهای کشور را شکسته، تیر خلاصی است بر پیکر اورژانس نیمه جان و خسته از کرونا و تورم.

 

✔️ عواقب این عمل ضمن کاهش علاقه به ارایه خدمات ، قطعا در تغییر فرایند ارائه خدمات تاثیر خواهد داشت.که با افزایش ماندگاری بیمار به بالای ۶ ساعت منجر به ازدحام در اورژانسه و کاهش امکان ویزیت و بستری بیمار خواهد انجامید.

✔️ ضمنا از دیدگاه مدیریتی رشد کمتر از سایر بخشها در واحدی که دارای حجم بالای نیروی انسانی و استهلاک تجهیزات است. باعث تغییر پارادایم مدیریتی برای حفظ منابع خواهد شد و نتیجه ای جز کاهش نیرو انسانی و عدم جایگزینی تجهیزات مستهلک نخواهد داشت. نتیجه آن همه وهمه افت ارائه خدمات اورژانس خواهد بود.

 

✔️ بنابراین جامعه اورژانس کشور میبایست به عنوان متولی مدیریت اورژانس در اقدامی عاجل اصلاح این تصمیم گیری غلط را خواستار باشد.

از طرف جمعی ازمتخصصین طب اورژانس کشور