بیانیه اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور مورخ 25 و 26 دی ماه 1400

چاپ